Contact
Logistics And Sale Department

FOSFAN Spółka Akcyjna

MANUFACTURING PLANT
ul. Nad Odrą 44/65
71-820 Szczecin

OFFICE / CORRESPONDENCE
uL. Dubois 23
71- 610 Szczecin

tel. 91 44 55 600
fax 91 44 55 610

e-mail:  biuro@fosfan.pl
marketing@fosfan.pl

ul. Nad Odrą 44, Szczecin

Z-ca Dyrektora
ds. Sprzedaży Krajowej

dr inż. Piotr Styrczula

tel. 91 445 56 63
email: p.styrczula@fosfan.pl

Kierownik Działu
Sprzedaży Nawozów Ogrodniczych

Rafał Buda

tel. 91 445 56 64
fax 91 453 83 84
email: r.buda@fosfan.pl

Specjalista ds. Handlu
i Logistyki

Andrzej Szykołowski

tel. 91 445 56 83
fax 91 453 83 84
email: a.szykolowski@fosfan.pl