Uprawa warzyw
Warzywa dyniowate

Warzywa dyniowate są cennym źródłem wielu witamin i minerałów, karotenu, a także błonnika pokarmowego. Są to warzywa o bardzo dużych wymaganiach cieplnych, wymagają gleb zasobnych w składniki pokarmowe, próchnicę, ciepłych, przewiewnych i przepuszczalnych. Powinno się je uprawiać na oborniku. Przedstawicielem dyniowatych w naszych ogrodach jest m.in. ogórek.

 

więcej

Ogórek

Ogórek to roślina o silnie rozwiniętym, ale płytkim systemie korzeniowym, dlatego narażona jest na szybkie przesychanie i ma duże wymagania wodne, głównie w okresie kwitnienia i owocowania. Odczyn gleby powinien być uregulowany przynajmniej rok przed uprawą ogórków, ponieważ źle znoszą one świeże wapnowanie. Warzywo wymaga gleb strukturalnych, żyznych, przewiewnych i szybko nagrzewających się. Z pozoru jego potrzeby pokarmowe nie są duże, jednak ze względu na wypłycony system korzeniowy, krótki okres wegetacji oraz dużą masę plonu wymaga on intensywnego nawożenia.

Z nawozów wieloskładnikowych można przy uprawie ogórków z powodzeniem stosować Fructus Ogrodnik (w dawce 10–15 kg/100 m2), Fructus Plantator, Plantena z borem i Plantena Max (w dawce 5–9 kg/100 m2), 2–3 tygodnie przed siewem. Roślina bardzo dobrze reaguje na nawożenie obornikiem zastosowanym w okresie jesiennym. Dawka azotu (uwzględniając ilość wprowadzoną z nawozami wieloskładnikowymi) powinna wynosić 1–1,5 kg N/100 m2 (w formie np. saletry amonowej). Połowę dawki stosować 7–10 dni przed siewem nasion – pozostałą zaś część dwukrotnie: w fazie 3–4 liści oraz na początku kwitnienia.

DO UPRAWY WARZYW DYNIOWATYCH POLECAMY: